Leo van der Ploeg

Schilderen is een iets te beperkte omschrijving van wat ik doe. De uitdrukking 'gemengde technieken' doet meer recht aan mijn werk. Daar waar een schilder in kleuren en technieken denkt, daar denk ik meer in materialen. Als bestaande materialen al een bepaalde kleur en structuur hebben, vind ik het vaak niet nodig om te proberen de kleur en structuur met behulp van verf vast te leggen. Ik probeer een grote verscheidenheid aan materialen een beetje naar mijn eigen hand te zetten. In combinatie met allerlei verfsoorten, inkten en dergelijke resulteert dit vaak in verrassende werken.